Někdejší dopisovatel do Pojizerek František Mlejnek

František Mlejnek, učitel v.v.                                                                                                                                                                                                        
František Mlejnek (nar. 1926) v Chlomku - Mírová pod Kozákovem, dlouholetý učitel a ředitel dvou a později jednotřídní základní školy ve Vesci. Jako vesnický kantor nechyběl při žádné kulturní a společenské události, která se ve vesnici pořádala, v šedesátých letech působil v obecní samosprávě, později jako předseda Osvětové besedy ve Vesci při Místním národním výboru v Mírové pod Kozákovem, předseda Sboru pro občanské záležitosti v Mírové pod Kozákovem, knihovník Místní lidové knihovny ve Vesci (dosud), dříve ve funkcích v TJ Sokol ve Vesci a dalších. Kromě veřejných funkcí pomáhá pořizovat zápisy do Obecní kroniky Vesce, Smrčí a Prackova, v létech důchodu sepsal dvě knížky: "U nás pod Kozákovem - Listy z naší kroniky" (regionální popisná publikace) a knihu vlastních vzpomínek "Ve stínu Achátové hory". Druhá z těchto knih byla vydána v nákladu 500 ks a ihned byla rozebrána. Proto má připraveno i pokračování, avšak s tiskem se zatím nepočítá. Mohla by však být vydána časem i na těchto stránkách.  Panu učiteli Mlejnkovi můžete napsat na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Místní noviny Podbězdězí v roce 1994 o knize "U nás pod Kozákovem napsaly":

Koncem června jsme dostali regionální publikaci „U nás pod Kozákovem – Listy z naší kroniky“, kterou sepsal František Mlejnek starší. Sám v ní doslova píše:

„Nemůže si činit nárok na jakési vědecké nebo historické dílo. Já nejsem spisovatel, nejsem historik ani vědec. Jsem obyčejný venkovský kantor, který má rád tento svůj rodný kraj, tenhle kout země pod naším Kozákovem. Jemu jsem zasvětil svůj život. Tady jsem doma. A právě tomuto koutku naší vlasti jsem věnoval tento památník.“

Musíme o publikaci říci, že je to památník důstojný. Nejen proto, že jde knížku  v rozsahu více než 200 stran, ale pro ucelenost a obsažnost celé literární práce. Pan učitel na publikaci pracoval od roku 1970 a poměry se proměnily… byla to práce spojená s mnoha obtížemi.

Popisuje události, děje, práci spolků a organizací, život i zábavu lidí ve Vesci, Smrčí, Prackově a zčásti v dalších podkozákovských vsích (současná obec má jméno Mírová pod Kozákovem) asi od poloviny 19. století do současnosti.

Čtenáři, kteří se do knížky začtou, začnou chápat život na minulé a současné vesnici, rodáci se budou vracet do svého mládí a ke svým blízkým  stejně jako ke svému dílu a nové generace mají po ruce kroniku, v níž se mohou dovídat, co bylo před nimi, co a z čeho vzniklo…a co je jejich úkolem uchovat a rozvinout.

Regionální literatura to neměla a ani dnes nemá snadné. Právě proto je třeba zaznamenat, že takové dílo vyšlo. Že ne příliš velká obec dokázala učinit ediční čin, kterém u patří úcta. A že se ještě dnes našel český kantor, který pokračoval v tradicích, díky jimž se Češi naučili uchovávat  a ctít svou historii, a před nimiž se patří smeknout…

TATO KNIHA JE JEŠTĚ V NĚKOLIKA VÝTISCÍCH K DISPOZICI NA PRODEJ ZA 100 KČ. Stačí poslat e-mail uveřejněný v levé záložce našich stránek.