Velikost textu

Pod Hamštejsnkým vrchem

Pod Hamštejnským vrchem

Hora Kozákov - významná krajinná dominanta na rozmezí podkrkonošské krajiny a Českého ráje. Vybíhá k severu  až k severozápadu zúženým hřbetem s Prackovským vrchem, Hamštejnským vrchem a některými dalšími bezejmennými vyvýšeninami.

Vrcholové partie tohoto asi 3 km dlouhého hřbetu ( v 550 až 610 metrech nadmořské výšky) tvoří permské sopečné vyvřeliny, zejména melafyr. V nižší poloze jihozápadního svahu se místy zachovaly nad vesničkou Smrčí nevelké, ale morfologicky výrazné „kry“ cenomanských pískovců, podobné těm, které zdobí západní svah Kozákova, např. v Proskálí (tj. v Měsíčním údolí).

Největší z těchto pískovcových hřbítků a kamýků, ukrytých v borových porostech, oddělují pramenné toky Stebeňky na jihozápadním svahu Hamštejnského vrchu. Ve směru od jihu je to zejména členitý hřeben, ve skaliskách protnutý hlubokou roklí a někdejším pískovcovým lomem.

Zdejší zajímavostí je jeskynní prostora, zvaná Vlčinec, odevírající se výše nad roklí. Jde o mohutný výklenek, přecházející do 12 metrů dlouhé síně. Asi 9 metrů široký a 3 až 6 metrů vysoký otvor nese stopy po umělých úpravách. Za války se tu totiž budovaly úkryty pro obyvatelstvo ze Smrčí a z okolí, jak dokládá i kronika obce Vesce pod Kozákovem.

Druhá jeskyně ústí dvěma otvory nedaleko Vlčince, je však menší. Obě tyto podzemní prostory vznikly zejména vyvětráváním méně odolné vrstevní polohy pískovců.

Pískovcový hřbítek u samoty Borek nahoře nad Smrčím vybíhá z Vlčince k severozápadu, kde přechází do úzké skalní zdi.

Za údolíčkem pramenného toku potoka Stebeňky navazuje další skalnatý hřbítek, spadající k severovýchodu 15 až 20 metrů vysokou stěnou na čele vrstev, výrazně ukloněných na opačnou, tj. jihozápadní, stranu. Úzká průrva jej dělí do dvou nestejně velkých skalních ker.

Pískovcové hřbítky s pozoruhodnými tvary pod Hamštejnským vrchem patří k málo známým zajímavostem v blízkosti Kozákova a snad by zasluhovaly zařazení k evidovaným lokalitám ochrany přírody. Snad ještě nutno uvést, že nejblíže k nim je právě z osady Smrčí (na turnovské straně Kozákova) v obci Mírová pod Kozákovem , a to ze silnice od Železného Brodu k Turnovu (Koberovy - Smrčí - Vesec - Špice).

Právě připojeni - hostů: 116 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 703840

Otevírání MŠ na Chutnovce 10.5.1978
Odpoledne pro důchodce 12/1985
Zima a mráz v Prackově
Severozápadní pohled
Ti dva i s Jasmínou
Zima stále kraluje
Panímáma Růža Lederová z Lipovce
Stavba TV převaděče u Rotštejna
Emilie Votrubcová s dětmi
60 let Sokola ve Vesci - 1979
Kapelník Josef Židů z Vesce
Parkování aut u domu
Tady se říkalo na Ouhelině
Masopust 18.3.2012
Sportovní dětské odpoledne 1979
Vnitřní chodby
Masopust 18.2.2012
Náměstí v Daruvaru
Odpoledne s důchodci 1978
Skupinové foto jsem vyfotil já