Velikost textu

Pod Hamštejsnkým vrchem

Pod Hamštejnským vrchem

Hora Kozákov - významná krajinná dominanta na rozmezí podkrkonošské krajiny a Českého ráje. Vybíhá k severu  až k severozápadu zúženým hřbetem s Prackovským vrchem, Hamštejnským vrchem a některými dalšími bezejmennými vyvýšeninami.

Vrcholové partie tohoto asi 3 km dlouhého hřbetu ( v 550 až 610 metrech nadmořské výšky) tvoří permské sopečné vyvřeliny, zejména melafyr. V nižší poloze jihozápadního svahu se místy zachovaly nad vesničkou Smrčí nevelké, ale morfologicky výrazné „kry“ cenomanských pískovců, podobné těm, které zdobí západní svah Kozákova, např. v Proskálí (tj. v Měsíčním údolí).

Největší z těchto pískovcových hřbítků a kamýků, ukrytých v borových porostech, oddělují pramenné toky Stebeňky na jihozápadním svahu Hamštejnského vrchu. Ve směru od jihu je to zejména členitý hřeben, ve skaliskách protnutý hlubokou roklí a někdejším pískovcovým lomem.

Zdejší zajímavostí je jeskynní prostora, zvaná Vlčinec, odevírající se výše nad roklí. Jde o mohutný výklenek, přecházející do 12 metrů dlouhé síně. Asi 9 metrů široký a 3 až 6 metrů vysoký otvor nese stopy po umělých úpravách. Za války se tu totiž budovaly úkryty pro obyvatelstvo ze Smrčí a z okolí, jak dokládá i kronika obce Vesce pod Kozákovem.

Druhá jeskyně ústí dvěma otvory nedaleko Vlčince, je však menší. Obě tyto podzemní prostory vznikly zejména vyvětráváním méně odolné vrstevní polohy pískovců.

Pískovcový hřbítek u samoty Borek nahoře nad Smrčím vybíhá z Vlčince k severozápadu, kde přechází do úzké skalní zdi.

Za údolíčkem pramenného toku potoka Stebeňky navazuje další skalnatý hřbítek, spadající k severovýchodu 15 až 20 metrů vysokou stěnou na čele vrstev, výrazně ukloněných na opačnou, tj. jihozápadní, stranu. Úzká průrva jej dělí do dvou nestejně velkých skalních ker.

Pískovcové hřbítky s pozoruhodnými tvary pod Hamštejnským vrchem patří k málo známým zajímavostem v blízkosti Kozákova a snad by zasluhovaly zařazení k evidovaným lokalitám ochrany přírody. Snad ještě nutno uvést, že nejblíže k nim je právě z osady Smrčí (na turnovské straně Kozákova) v obci Mírová pod Kozákovem , a to ze silnice od Železného Brodu k Turnovu (Koberovy - Smrčí - Vesec - Špice).

Právě připojeni - hostů: 217 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 753590

Manželé Míla a Miluška Stipaničevovi
Školní rok asi 1965-66
Vítání občánků na Dolech - listopad 1982
Skupinové foto jsem vyfotil já
Ke Kalichu 1977
Dopravní hřiště 1976 vedl Karel Kunc
Vítání občánků v roce 1964
Víte, kde se říká Podebřezím ?
Školní rok 1973-74
Maškarní karneval 1975
Štěpánka Horinová, sestra Marie Kasalové
Pro každého je místa mdost
Masopust 18.2.2012
Iva Otmarová, Jitka Zaplatílková
Maškarní karneval 1975 (upr.J.Nejedlý)
Škola 70. let 20 stol.
Staré město pražské
Nabrat správný kurz
Téměř na sever k vesnici Sovlja
Čestné uznání pro Marii Maděrovou - Vlašimskou
Masopust 18.2.2012
Zpívalo se Od Prackova dolů jedou povozy