Velikost textu

Znovuotevření vesecké kapličky r.2006

Slavnostní znovuotevření vesecké kapličky

V sobotu 9. 12.  2006 se uskutečnilo u kapličky ve Vesci adventní zpívání a předání kapličky vePřestavba v roce 2005řejnosti (po generální opravě).

Odpolední adventní zpívání před kapličkou u školy se odbývalo za poměrně dosti velké účasti místních i několika okolních občanů, ale ze velikého deště, chladna vůbec za nepřízně počasí. Přitom ještě Milan dokázal natočit dokumentární video – záběry už skoro za šera, ba dokonce za tmy (jen při osvětlení veřejným světlem).Renovace věžičky

Kaplička byla uvnitř slavnostně nasvícena a byl zavěšen i nový zvon, který bude pohánět elektrický proud (zvonění je řízeno přes družici dálkově odněkud z Velké Británie). Snažil jsem se spočítat účastníky – bylo jich asi kolem 120 osob. Z naší rodiny jsem se zúčastnil jen já sám (a Milan, že natáčel video).

Krátký program zahájil Starosta obce Jaroslav Havlíček, který poděkoval veseckým za opravu kapličky a za uvedení do krásného nového vzhledu. Muzikant Josef Viduna z Vesce čp. 54 složil k této události slavnostní fanfáry s názvem „Vesecká kaplička“. Zahráli je po zahájení slavnosti „Trubači z Českého ráje“, pod vedením právě Josefa Ze slavnosti otevření kapličky ve VesciViduny (z Vesce s nimi troubí také Josef Nejedlo, trubka, Josef Židů (bicí)) a sám Josef Viduna (trubka).

Trubači Českého ráje, vlevo Pepa Nejedlo z VesceTito hudebníci předvedli potom ještě Slavnostní fanfáry. Přítomný dívčí sbor (25 dívek) „Carmina“ z Turnova pod vedením dirigentky paní Grundové přednesl za hustého deště (pod deštníky) a za nastávající houstnoucí tmy řadu vánočních koled. Na úplný závěr této malé místní slavnosti zahráli „Trubači z Českého ráje“ ještě řadu dalších vánočních koled.

 Tak byla naše vesecká kaplička znovu otevřena a předána veřejnosti. Tuto generální opravu potřebovala už velmi nutně. Byla vlastně ostudou středu naší obce, když se u ní zastavovali četní turisté a nahlíželi rozbitými dveřmi dovnitř, když  tudy putovali po stezce na Kozákov.

Dnes je její interiér napojen na síť veřejného osvětlení, a tak se v kapličce každý večer rozsvěcuje intimní světlo, které září okny i dveřmi do setmělé vesnice.

Ve čtrnáctideníku „Nové Pojizerky“ byl c č.24 z 20. 12. 2006 uveřejněn můj článek o této naší vesecké kapličce. Zde je jeho plné znění:

 

Stojí uprostřed vesnice nedaleko budovy místní školy a ještě donedávna každý kolemjdoucí nechápavě kroutil hlavou nad tím, v jak dezolátním stavu se tato historická památka nachází. Místní si tak nějak zvykli, ale turisté po nahlédnutí do „zříceniny“ odcházeli s divným pocitem v duši.

Kaplička teď konečně dostala generální opravu nejen vnitřku, ale má i nový kabát.. Znovu se začal ozývat i zvon v její malé věžičce a v sobotu 9. prosince byla skoro „jako nová“ předána veřejnosti. (N.P. informovaly).

I když počasí slavnostnímu otevření nepřálo, sešlo se na adventním zpívání u vesecké kapličky více jak stovka občanů, kteří si vyslechli připravený program. Ten zahájili „Trubači z Českého ráje“ slavnostní fanfárou „Vesecká kaplička“, kterou pro tuto příležitost složil vedoucí souboru Josef Viduna. Potom dívčí sbor „Parmina“ z Turnova pod vedením sbormistryně Grandové zazpíval několik vánočních koled.

Přítomné občany poté pozdravil a opravu kapličky zhodnotil starosta obce Jaroslav Havlíček, Adventní promluvu závěrem provedl farář církve československé husitské Mgr. Oldřich Bezdíček z Turnova. Pro účastníky bylo zásluhou rodiny Zaplatílkovy a místních žen připraveno nejen malé občerstvení v jídelně vesecké sokolovny, ale i horký čaj přímo před kapličkou.

Nutno zdůraznit, že největší zásluhu o uskutečnění opravy a veškeré starosti s ní spojené měli právě manželé Zaplatílkovi z Vesce, kteří se i značnou finanční částkou na ní podíleli. Za jejich pomoc a starost jim určitě patří dík naší veřejnosti. Stejné poděkování si zaslouží Obecní úřad v Mírové pod Kozákovem, který valnou část nákladů na generální opravu této historické památky financoval.

Na vesecké kapličce byla pořízena nová střešní vazba, nová krytina střechy a zcela renovovaná malá věžička – zvonička. Znovu usazen a na elektrický pohon byl díky opravené elektroinstalaci zprovozněn zdejší zvon. Opravena byla vnější i vnitřní omítka, pískovcové kvádry byly zrestaurovány. Pořízeny jsou nové dveře i nová okna (vitráž). Zrestaurování maleb na zdi a oltářní obraz Anděla Strážce pořídil Daniel Bucek ze Semil. ZDARMA opravený oltář byl pozlacen a na čelní venkovní stěně se umístila pískovcová Madonka.

Jak uvádí místní kronika, vesecká kaplička byla postavena zásluhou zbožných občanů někdy na konci 80. let předminulého19. století. Stojí tedy ve Vesci už nejméně 116 až 120 roků. Obraz Anděla Strážce, jemuž byla kaplička zasvěcena, byl pořízen osadníky veseckým,i v roce 1890 a sloužíval jako oltář. Tenkrát byl zakoupen za 600 korun.

V kapličce se sloužila zejména poutní a posvícenská mše, kdy sem docházelo procesí z Kostelních Louček.. Pamětníci říkají, že přímo v kapličce se konalo dokonce také několik svatebních obřadů. S jistotou je doloženo, že zde uzavřeli církevní sňatek manželé Anna a Stanislav Maryškovi z Vesce čp. 24, a to v roce 1921.

Vzácný originál olejového obrazu Anděla Strážce zhruba před 25 léty vyřízl a odnesl neznámý zloděj, který jej možná dobře zpeněžilo. Pachatel se nikdy nevypátral, a možná, že se po něm tehda ani nepátralo. Nejen vnitřek kapličky, ale celá stavba začala potom dost rychle chátrat, zvlášť když se stala doménou různých dobrodruhů a nezbedníků,kteří tu prováděli své nekalé rejdy.

Nutno dodat, že na kapličce byla po celou dobu její existence také malá nástřešní věžička  se zvonem, tedy zvonice. Kronika vypráví, že původní vesecký zvonek býval zavěšen pouze na mohutném kaštanu, který rostl v místech někde před pozdější kapličkou. Zvoníkem tehdy býval Josef Trakal (nar. 1844) z čp. 13 naproti kapličce a předtím ještě zvonívali i jeho rodiče. Proto se tady také přezdívalo „u Trakalů zvonických“.

V novější době byla funkcí zvoníka pověřena Aloise Hušková z čp. 10. Poslední dobou, nežli se zvon ve Vesci nadobro odmlčel, zvoníval se tady už jen při úmrtí místních občanů, tzv. umíráček. Dříve se ale pravidelně vždycky ve 12 hodin odzvánělo poledne a každý navečer také klekání (modlení).

Vesecký zvon na kapličce jsme mohli slyšet naposledy v roce1970. Od té doby mlčel, zvonit nepřestalo, protože hrozilo nebezpečí spadnutí zvonu, když trámoví, kde byl zavěšen, značně zchátralo. Nakonec byl sejmut a uložen, aby nedošlo k nenadálém neštěstí.

Tolik tedy z vesecké kroniky k historii kapličky a zvoničky ve Vesci, která už není ve vsi strašákem, ale ozdobou obce.

Tolik tedy můj článek v „Nových Pojizerkách“ před Vánocemi roku 2006. K článku byly připojeny i dva obrázky: fotografie kapličky při prováděné generální opravě a téže kapličky při slavnostním předávání veřejnosti – za podvečerního osvětlení)

 

Právě připojeni - hostů: 224 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 1207350

Blízké ostrůvky
Staroměstská radnice
Šípek
Nabrat správný kurz
Školní rok 1967-68
Prababička Marie Kasalová
Radka Kadlecová, Jana Nejedlá
Dětský karneval 1984
Osvětlené centrum města
David Zelnický
U Bergerů doznívají tóny Valčíku na rozloučenou
paní Maděrová s panem starostou Herbstem
Městská hudba Virovitice
Znovu Týnský chrám
Kaplička v Prackově při adventním koncertu r. 2010
Dětský den ve Vesci 1978
Kronikář Josef Hejduk z Podháje
A ještě jednou Leon a Patrik
Vítání občánků na Dolech - listopad 1982
Paní Maděrová s přítelem Milošem
Ze sídliště ve Vesci
Zdravko, tuším s neteří Haničkou - opravte mě
Věra Mlejnková,Jasmína Gelerová a Mário Malina