Velikost textu

Besedická kaplička se zvonicí

Besedická kaplička se zvonicí - podle letáku k propagaci Besedic a okolí

 Starobylá osada Besedice byla založena někdy ve 14. století. Nejstarší historický záznam o Besedicích nalézáme v Ottových Čechách, svazek XII.,, kde prof. Dr. J. V. Šimák zmiňuje se o Martinu z Besedic. Ten zde zemřel roku 1409 a Jan a Mikeš odtud se zboží ujímali.

Podle Hruborohozeckého urbáře bylo v roce 1608 v Besedicích osm usedlých. Byli to: Tomáš Tlustý, Jakub Habrový, Petr a Jan Prosecký, Jiřík Hajnej, Bukvic, Mach a Jan Mikšů. Platili 2 kopy 18 grošů, 24 slepic, 70 vajec, 18 korců ovsa a 48 dnů roboty na panském. Mimo ně chalupa na statku Jakuba Habrového s jedním grošem a dvěma dny roboty podružské.

V 18. a v 19. století to byla rychta Michovská, panství Hrubý Rohozec.

Také okolí Besedic má mnoho přírodních krás a zajímavostí: Především je to překrásné skalní město Kalich - Chléviště, dále vrch Sokol, zřícenina hradu Zbirohu, nedaleké Suché skály, pěkné vyhlídky do podkozákovského kraje, ke Klokočským skalám a až daleko k dvojvěží Trosek.

Na besedické návsi stojí pěkná kaplička, která tu byla postavena místními sousedy. Z nich dva byli Janové Nepomučtí, ti byli hlavními fundátory.  Proto také asi byla v kapličce umístěna socha světce Jana Nepomuckého.

Tato socha byla však před časem silně poškozena a její torzo se už nedalo zachránit. V nice nad vchodem byla dosti cenná soška sv. Josefa, pěstouna, patrona tesařů. V současnosti se restauruje a v krátkém čase by se měla vrátit na své původní místo.

Na kapličce je i zvonice. První zvonek zde byl pořízen okolo roku 1835 rohozeckou vrchností a sbírkami místních usedlíků.

Jako první zvoník je uváděn v dochovaných obecních záznamech Jan Cvrček, nar. 1791, dále pak jeho synové Josef a František z čp. 25. Za celoroční zvonění o poledni a klekání dostávali 2 - 6 zl. rak.č. Po nich následoval další z rodiny Cvrčků Karel. Po první světové válce byl po mnoho let zvoníkem besedickým Jan Hajný z čp. 10. Za první i za druhé světové války byly zvonky zrekvírovány pro válečné účely.

Původní krytina kapličky byla břidlicová, která byla po devadesáti létech nahrazena eternitem a v 60. létech 20. století nákladem tehdejšího MNV v Besedicích byla střecha kapličky a zvoničky oplechována.

Bohužel za minulého režimu byla kaplička používána dokonce jako skladiště. Teprve roku 1996 byla zrestaurována nákladem pana Milana Maršálka, jehož dědeček pocházel z Besedic čp. 33 (za zvonicí).

O kapličce v Besedicích se traduje pověst či spíše pověra, že kdo zapálí svíčku a přinese několik květin, bude mít v životě více štěstí a zdraví. Zkuste se přesvědčit sami!

Právě připojeni - hostů: 155 

Kontaktní informace

Videostudio Mlejnek

Milan Mlejnek
Mírová pod Kozákovem
Smrčí 49
511 01 Turnov
Česká republika

messenger; WhatsApp
videomlejnek@c-mail.cz
mobil: +420 604 482 396
SKYPE: videomlejnek

IČ: 15603598

Objednávky, konzultace

na výše uvedené adrese

telefon, sociální sítě

 

Statistiky

Počet zobrazení článků : 684654

Masopust 18.2.2012
Bratranci Patriček a Leonek
paní Maděrová s panem starostou Herbstem
Dětský karneval ve Vesci 1979
Vítání občánků v říjnu 2011-02
pan Josef Mazánek, Vesec 36
Na dožínkách 2011
Pohled
Smrčí
Školní rok 1973-74
Stane se, Bobo není žádná lehká váha
H.Vidunová, Mil. a Iva Maryškovy, bři Mlejnkovi
Zimní Smrčí s Červenicí
Z Prackova směr Maloskalsko
Vítání občánků v říjnu 2011-02
Pan Louda slaví 85. narozeniny
Kozákov - úpatí od Podháje
Ke Kalichu 1977
Dopravní hřiště Turnov 1976
Rozesmáté švagrové Marína a Jasmína, Pépa Gelerová